PLF om te reizen

PLF Spanje【2022】

Wilt u de plf Spanje downloaden? Als u gaat reizen en Spanje wilt binnenkomen, moet u het Spanje plf-formulier indienen. We leggen u stap voor stap uit waar u de Spanje plf moet invullen.

plf España


Passagierslocatie uit Spanje

Spanje heeft een nieuw formulier voor gezondheidsverklaringen ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 te helpen voorkomen. Alle mensen die naar Spanje reizen, moeten nu het gezondheidscontroleformulier (HCF) invullen voordat ze het land binnenkomen.

Overheden over de hele wereld hebben soortgelijke gezondheidscertificaten ingevoerd als reactie op de pandemie van het coronavirus. De verstrekte contactgegevens en reisinformatie kunnen worden gebruikt om buitenlandse bezoekers te volgen en infectiepercentages effectiever te minimaliseren.

Daarom moeten alle reizigers die Spanje over zee of door de lucht binnenkomen, inclusief reizigers die op doorreis zijn, het gezondheidsformulier SPTH España (Spain Travel for Health) invullen. Het is belangrijk op te merken dat de Spanje plf een visum niet vervangt.

WIE KAN SPANJE BINNENKOMEN MET PLF

 • Alle internationale passagiers, inclusief Europese burgers, moeten het Health Tracking Form (FCS) online of in de SPTH-app (te downloaden via Google Play en App Store) invullen. De QR-code die na het invullen van het formulier wordt gegenereerd, moet bij aankomst aan de autoriteiten worden getoond. Handgeschreven formulieren worden niet meer geaccepteerd. Als de klant geen elektronisch apparaat heeft, moet de luchtvaartmaatschappij hem helpen het online formulier in te vullen en de QR-code op papier te krijgen.
 • Klanten moeten bij het inloggen in de app aangeven of ze de verplichte COVID 19-test hebben ondergaan of in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs. Bij gebrek aan een geldig bewijs of vaccinatiebewijs, moeten passagiers bij aankomst een antigeentest ondergaan en kunnen ze een boete krijgen.
 • Volgens de verordening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de toegang tot het Spaanse grondgebied beperkt tot de volgende categorieën reizigers:
 • Inwoners in juridische situatie in de Europese Unie, lidstaten van het Schengengebied, Andorra, Monaco, Vaticaan (de heilige stad) of San Marino, met bewijsstukken waaruit blijkt dat ze op weg zijn naar dit land.
 • Houders van een visum van lange duur afgegeven door een lidstaat of het Schengengebied die naar het land in kwestie reizen.
 • Gezondheidswerkers, in het bijzonder onderzoekers en professionals die zorgen voor ouderen die van of naar hun werkplek reizen.
 • Personeel uit de transportsector, zeevarenden en luchtvaartpersoneel essentieel voor luchtvervoersactiviteiten.
 • Diplomatiek, consulair, internationaal, militair, burgerbeschermings- en humanitair personeel bij de uitoefening van hun taken.
 • Studenten die hun studie hebben afgerond in een lidstaat of een met het Schengengebied geassocieerde staat en in het bezit zijn van een passende vergunning of visum voor lange duur, op voorwaarde dat zij naar het land waar zij studeren gaan en dat de binnenkomst plaatsvindt tijdens de studiejaar of in de 15 dagen ervoor. Als de bestemming Spanje is en de duur van het verblijf korter is dan of gelijk is aan 90 dagen, moet worden aangetoond dat de studies worden uitgevoerd in een erkende onderwijsinstelling, volgens een voltijds programma en op de plaats die leidt tot certificering of afstuderen.
 • Hooggekwalificeerde werknemers wiens vaardigheden essentieel zijn en waarvan de intrede niet kan worden uitgesteld, die niet op afstand kunnen worden uitgeoefend, inclusief deelnemers aan sportcompetities op hoog niveau die plaatsvinden in Spanje. Deze omstandigheden moeten worden gestaafd met bewijsstukken.
 • Mensen die reizen om dwingende familiale redenen naar behoren gemachtigd.
 • Personen die bewijsstukken overleggen in geval van overmacht of dringende noodzaak, of van wie de toegang om humanitaire redenen is toegestaan.
 • Gewone inwoners van landen die geen risico inhouden: op voorwaarde dat ze rechtstreeks vanuit deze landen reizen, alleen doorreizen in de andere genoemde landen of alleen doorreizen via een internationale luchthaven in de landen die niet op de lijst staan. Wederkerigheid voor inwoners van China en de speciale administratieve regio’s van Hong Kong en Macau moet nog worden geverifieerd. Deze lijst wordt wekelijks bijgewerkt.
 • Personen die een vaccinatiebewijs overleggen en begeleidende kinderen onder de 12 jaar. Niet-gevaccineerde begeleidende minderjarigen tussen 12 en 17 jaar moeten ook een vaccinatiebewijs hebben. Vaccinatiecertificaten moeten worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek en zijn toegestaan ​​op voorwaarde dat er 14 dagen zijn verstreken sinds de toediening van de laatste vereiste dosis vaccin. Geautoriseerde vaccins zijn die welke zijn erkend door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en/of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (onder voorbehoud van verificatie door de gezondheidsautoriteiten). Het vaccinatiebewijs moet in het Engels, Spaans, Frans of Duits zijn opgesteld. Voor andere talen moet het vergezeld gaan van een geldige officiële vertaling.

Wat moet er op het vaccinatiebewijs staan ​​om geldig te zijn?

Op het vaccinatiebewijs moeten o.a. de volgende gegevens staan:

 • De naam en achternaam van de houder.
 • De datum van vaccinatie, met vermelding van de datum van de laatste dosis.
 • Het type vaccin dat is toegediend.
 • Het aantal toegediende doses / de volledige dosis.
 • Het land van afgifte.
 • Identificatie van de autoriteit die het vaccinatiecertificaat afgeeft.

Welke passagiers kunnen Spanje niet binnenkomen?

Passagiers die tot deze categorieën behoren, maar die niet voldoen aan de door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vastgestelde COVID 19-gezondheidscontroleverplichtingen, wordt om redenen van volksgezondheid de toegang tot Spanje ontzegd.

Tijdelijke beperkingen zijn van toepassing op vluchten (rechtstreeks of met tussenstop) van luchthavens in Brazilië of Zuid-Afrika naar een luchthaven in het Koninkrijk Spanje van 26 maart 2021 tot 3 augustus 2021. Alleen Spanjaarden / Andorrezen en buitenlanders die in Spanje / Andorra mogen het land op regelmatige basis binnenkomen, evenals passagiers op doorreis waarvan de bestemming een land is dat niet tot het Schengengebied behoort en die een tussenstop van minder dan 24 uur maken, zonder het doorreisgebied te verlaten van de Spaanse luchthaven.

Mensen die in Spanje aankomen per vliegtuig (rechtstreekse vlucht of met tussenstop) vanaf een luchthaven in een derde land die onderworpen is aan een quarantaineverplichting volgens het decreet van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid (India) kunnen niet worden onderworpen aan vrijstellingen alleen in gevallen d), e) en i), met uitzondering van inwoners van Spanje of Andorra of van Spaanse staatsburgers en hun verwanten (echtgenoot, partner met wie zij een officiële huwelijksband hebben en bloedverwanten/afstammelingen) die met hen reizen of zich bij hen voegen.

Passagiers die op doorreis zijn naar een bestemming buiten het Schengengebied, moeten de documenten meenemen die vereist zijn voor hun bestemming. Ze moeten minder dan 24 uur in de internationale transitzone blijven.

Spanje in quarantaine in plf-vorm

Door het Spanje plf-formulier te ondertekenen, stemt de passagier ermee in een quarantaine in acht te nemen in zijn huis of verblijfplaats gedurende 10 dagen vanaf zijn aankomst in Spanje als hij symptomen vertoont van acute luchtweginfectie (koorts, hoest of kortademigheid), let op symptomen van het coronavirus en bel de bevoegde gezondheidsautoriteiten.

Wanneer ontvang ik de Spanje plf?

Zodra u het plf Spain-formulier heeft ingevuld, ontvangt u een QR-code die u op de luchthaven aan de immigratiedienst moet tonen.

Wat zijn de testvereisten voor COVID 19 voor Spanje?

Alleen gevaccineerde passagiers uit niet-EU/CEE-landen kunnen naar Spanje reizen voor niet-essentiële redenen of voor toerisme, onder de volgende voorwaarden. Reizigers uit vrijgestelde landen op de volgende lijst worden ook toegelaten zonder een vaccinatiebewijs of COVID 19 PCR-test te hoeven tonen.

PLF Spanje aanvraag

Om het formulier plf Spanje aan te vragen, ga naar deze pagina en vul het formulier in. Zodra u toegang heeft tot dit gedeelte, hoeft u alleen uw nationaliteit en uw land van verblijf te selecteren en de stappen voort te zetten om de plf Spanje en u kunt naar dit land reizen . Snel toegang tot het officiële formulier om naar Spanje te kunnen vliegen:

Opmerking: De Spaanse PLF is een verplicht formulier om het Spaanse grondgebied te betreden ongeacht hun nationaliteit (Europese burgers zijn ook onderworpen aan deze verplichting) en ongeacht uw vervoerswijze: per vliegtuig, per boot of over land (auto, bus, trein) inbegrepen.

De informatie in dit artikel is verkregen op: https://evisa.express/en/europe/spain-locator-form/applicationform op 01/09 /2022 en wat vandaag in dit bericht wordt beschreven, kan variëren als gevolg van de veranderende omstandigheden van de huidige pandemie en de nieuwe regelgeving die elke regering kan toepassen.

Aanbevelingen voor reizen naar Spanje

Het gebruik van een masker is verplicht gedurende de hele reis, als het masker je overweldigt, raden we het gebruik van maskers met lange elastiekjes . Spaanse luchthavens zijn alleen toegankelijk voor passagiers met een ticket of instapkaart. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de website van het Ministerie van Volksgezondheid.

Passagiers MOGEN NIET REIZEN als ze symptomen hebben die lijken op COVID 19 (koorts, hoesten, kortademigheid), als ze in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID 19 hebben gekregen of als ze in contact zijn geweest met een bevestigd geval van COVID 19 in de afgelopen twee weken.

Misschien ben je geïnteresseerd in reizen naar andere landen

ALS u informatie uit andere landen nodig heeft om hun respectieve formulieren in te vullen, neem dan contact met ons op en wij zullen u helpen bij het invullen van de formulier passagierslocatie om te reizen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button